Algemene voorwaarden en huisregels

De Personal Trainer behoudt zich het recht voor om alle prijzen te wijzigen.

Training en consult:
De cliënt dient blessures, gezondheidsproblemen en/of het gebruik van medicijnen aan de Personal Trainer te melden vóór de eerste training alsmede zodra daarvan nadien sprake mocht zijn.

De Personal Trainer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gegeven adviezen en/of verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Personal Trainer.

De door de Personal Trainer gegeven adviezen c.q. verleende diensten zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen.

Betaling:
Betaling van de facturen binnen 8 dagen op de in de factuur aangegeven wijze.

Annulering voor personal training en consulten voor voeding:
Consulten die korter dan 24 uur vóór de afspraak worden afgezegd dan wel niet worden afgezegd worden onverkort in rekening gebracht.

Geldigheidsduur ingekochte uren:
De ingekochte uren dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden, behoudens andersluidende afspraken.

+ Een lessenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
+ Opzegtermijn is een kalender maand, opzegging altijd schriftelijk of per email.
+ Zorg ervoor dat je schoon en fris in de les komt
+ Breng je eigen yogamat mee
+ Zorg voor de outdoor training voor goede schoenen om blessures voor te komen
+ Vakantie: 1 week herfstvakantie, 1 week kerstvakantie, 2 weken meivakantie, 4 weken zomervakantie
+ 44 lesweken per kalenderjaar

HUISREGELS:

+ De zaal niet betreden met schoenen
+ Graag met schone handen en voeten de yoga les binnen komen
+ Neem je eigen mat mee
+ Telefoons uitzetten. Het is heerlijk om niet bereikbaar te zijn voor één uur
+ Probeer 5 minuten voor de les aanwezig te zijn. Ben je te laat, kom rustig de zaal in. We zijn altijd blij u te zien.
+ Yoga & You en Studio Body & Mind zijn niet aansprakelijk voor diefstal
+ Lichamelijke en psychische klachten of zwangerschap graag voor de les melden aan de docent
+ Yoga & You en Studio Body & Mind zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of blessure
+ Draag gemakkelijke en schone kleren, blote voeten. Neem een handdoek mee.
+ Niet vlak voor de les een maaltijd nuttigen (bij voorkeur niet eten zo’n 1,5 uur voor de les of licht eten)
+ Liever geen water drinken gedurende de les, wel voor en na de les
+ Er is een aangepast lesrooster gedurende de feestdagen en schoolvakanties