Rooster Groepslessen OosterhoutElke les duurt 1 uur

Dagen Tijd Les
Maandag 19:30 Yoga Flow
Dinsdag 19:00 Hatha Yoga
20:05 Bagtraining
Woensdag 9:00 Yogalates: mix van yoga, Pilates en BBB
19:00 Power Yoga
20:05 Yoga Flow
Donderdag 17:30 Outdoor Small Group Personal training (kracht/conditie/mobiliteit)
19:00 High Intensity training en BBB
20:00 Bagtraining
Vrijdag 9:00 Yoga Chill + Core Stability
Zaterdag Geen les
Zondag 9:00 Outdoor conditietraining: bostraining, hardlopen afgewisseld met spieroefeningen

Tarieven

Groepslessen

Maandabonnementen (met een maand opzegtermijn):
€ 49,99 voor één les per week
€ 64,99 voor twee lessen per week
€ 74,99 onbeperkt

Tarief Conditietraining in het bos:
10 sessies € 82,50
De bostraining is een apart abonnement.

Tarieven Personal training en coaching bij voeding

Locatie Oosterhout
1 persoon of 2 personen (mogelijkheid om de kosten te delen) €70 per sessie

Pakket van 10 uur: € 700,- (training van 30 minuten mogelijk, dus 30 minuten PT kost € 17,50 p.p.)

Pakket van 5 uur: € 350,- (training van 30 minuten mogelijk, dus 30 minuten PT kost € 17,50 p.p.)

Small Group training 4 of 5 personen
Pakket van 10 uur: € 200 per persoon

Locaties Breda
1 persoon vanaf € 60 per uur, afhankelijk van het tijdstip (prime time of daluren)
Pakket van 10 uren vanaf: € 600, pakket van 5 uur: € 300,-

2 personen: vanaf € 70 per uur, afhankelijk van het tijdstip (prime time of daluren)
Pakket van 10 uren vanaf € 746

3 personen: vanaf € 100 per uur, afhankelijk van het tijdstip (prime time of daluren)
Pakket van 5 of 10 uren mogelijk

Small group maximaal 5 personen: € 190 per person voor 10 sessies van één uur

Algemene voorwaarden

De Personal Trainer Oosterhout en Breda behoudt zich het recht voor om alle prijzen te wijzigen.

Training en consult:
De cliënt dient blessures, gezondheidsproblemen en/of het gebruik van medicijnen aan de Personal Trainer te melden vóór de eerste training alsmede zodra daarvan nadien sprake mocht zijn.

De Personal Trainer Oosterhout en Breda is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gegeven adviezen en/of verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Personal Trainer.

De door de Personal Trainer Oosterhout en Breda gegeven adviezen c.q. verleende diensten zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen.

De Personal Trainer Oosterhout en Breda is niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door de cliënt aan de voorzieningen en materialen gedurende de trainingssessies. De cliënt kan voor deze genoemde schade rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

Betaling:
Betaling van de facturen binnen 8 dagen op de in de factuur aangegeven wijze.

Annulering voor personal training en voedingsconsulten:
Consulten die korter dan 24 uur vóór de afspraak worden afgezegd dan wel niet worden afgezegd worden onverkort in rekening gebracht.